Co oczy widziały

Temat: Historia Polski XX w.- wykłady i ćwiczenia
Z tych, które pamiętam: szlachta zagrodowa, rozmieszczenie mniejszości ukraińskiej i niemieckiej na kresach wschodnich, niszczenie cerkwi w 1938r, sporo nazwisk z Brzozy-Sowy z cyklu kim był, kilku najwyższych duchownych z różnych wyznań. Ale raczej tego nie powtórzy
Źródło: politology.fora.pl/a/a,556.htmlTemat: Rangi
Oto rangi które można zdobyć za określoną ilość postów [rangi specjalne ukrywam niestety] : Niemowa...........................................................0 Turysta Pivotowy ...............................................1 Mieszczanin Pivotowy ........................................35 Mały fan............................................................45 Szlachta zagrodowa...........................................65 Średni fan........................................................100 Super fan.........................................................200 Arystokrata......................................................800 Srebrny postowiec.............................................1500 Złoty...
Źródło: stickmans.fora.pl/a/a,43.html


Temat: Polacy grekokatolicy
W ogóle ciekawa sprawa jest z tą szlachtą zagrodową. Wielu historyków uznaje, że była to zupełnie sztucznie akcja mająca na celu wyszukiwanie wśród ukraińskich chłopów rzekomych potomków polskiej szlachty. Tymczasem okazuje się, że w wielu wypadkach akcja ta padła na podatny grunt i spowodowała repolonizację częściowo zruszczonych członków szlachty zagrodowej. Choc uczciwie trzeba przyznać, że z drugiej strony spowodowała także gwałtowna reakcje...
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=9504


Temat: Bartlomiey
Sobiepan, OBwies i niecnota... Strój: kozacki - szlachta zagrodowa, ew jazda lekka.
Źródło: warcholyipijanice.fora.pl/a/a,56.html


Temat: co mamy w lodowce
O zesz, sie popisalam ! Nastukalam w klawiature i wykasowalam przypadkiem i nie wiem jak odzyskac w tym okienku teraz. No to krotko bedzie.. i to co mi ocalalo chlopy, szlachta zagrodowa... nie wylecze u siebie u mlodego zaszczepic nalezy... Ano. Mowiom ludzie `You can take the girl out of the country but not the country out of the girl` Czy po naszemu : `co sie smucisz...` U nas cala rodzina taka szurnieta. Mlodziez sila rzeczy bakcyla podlapala a okoliczna gawiedz jeszcze podsyca. I mam nadzieje ze juz im tak zostanie. Drzewka owocowe... przez brata z Pl zamowilam pare krzewow, ale to nie sezon teraz, w...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=55196


Temat: Kresy Wschodnie II RP - rzeczywiście były polskie?
...ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim 1939-1947? byli mieszkańcy Matkowa twierdzą cos zupełnie innego. I tak np. Michał Matkowski pisze między innymi ?Urodziłem się we wsi Matków i mieszkałem tam do maja 1946 roku, kiedy to wraz z siostrą mamy, nieżyjąca już Wiktorią Matkowską przyjechałem jako ekspatriant na Ziemie Zachodnie, w okolice Dobromierza na Dolnym Śląsku (...) Matków był zaściankiem szlacheckim, mieszkała tu polska szlachta zagrodowa. Miał około 360 numerów, z tego około 20% zajmowali Ukraińcy. Do Turki było 20 km, natomiast do granicy z Węgrami 6km?. Olga Matkowska pisze z kolei ?Do kwietnia 1946 roku mieszkałam wraz z rodziną we wsi Matków. Matków miał ok. 360 numerów, większość (80%) mieszkańców stanowili Polacy. Ukraińcy mieli w Matkowie swoją kolonię, położoną nieco na uboczu wsi. Matków był zaściankiem szlacheckim szlachty...
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=4288


Temat: Historia Polski XX w.- wykłady i ćwiczenia
...POW, Bund, ZLN, Konserwatyści, PPS   2. daty dzienne: konstytucja marcowa Rada regencyjna bitwa nad bzura nawiązanie stosunków pol z litwa zatrzelenie narutowicza OWP   3.test: kto zapewniał bezpieczenswto w Wolnym miescie gdansku pozyczka tytoniowa ustawa o osadnictwie wojskowym pol-niem ukł o nieagresji dowódca II brygady legionów 4.Kontrkandydaci Narutowicza   5.wyjasnij: szlachta zagrodowa nozyce cenowe kadzichłopi młodzież wszechpolska [2 ostatnie są z pytań z kolosa 35-39 0.o]   6.Organizacje mniejszosci- rozwin skrót i czyje to było OUN, UNDO, Bund, Aguda, poalej Syjon, LTO Rytas, Hromada, Volkbund Pytania SM [?] 1. wyjasnij - FON, rzady piłkownikow, KOP, numerus clausus 2.daty dzienne - OZN, SP, III powstanie slaskie, wybory brzeskie, sojusz pol-fr, ukł w rambouillet,...
Źródło: politology.fora.pl/a/a,556.html


Temat: Na zamówienie redakcji
...i prawo wyboru króla. Szlachta uzależniła od siebie inne stany, zwłaszcza chłopów. Szlachta polska była podzielona na trzy stany: magnaterię, szlachtę średnią, oraz szlachtę zagrodową (zaściankową). Podział ten był spowodowany względami majątkowymi. Magnateria skupiała w swych rękach największe majątki (latyfundia) i najwyższe godności. Szlachta średnia posiadała od jednej do kilku wsi i piastowała urzędy ziemskie. Szlachta zagrodowa pracowała na własnych gospodarstwach, nie posiadała poddanych chłopów. Podstawę ekonomiczną szlachty stanowiła gospodarka folwarczna oparta na pańszczyźnie poddanych chłopów. W XVI wieku duże znaczenie miała szlachta średnia, która stworzyła ustrój zwany demokracją szlachecką. Od końca XVI wieku przewagę zaczęła zdobywać magnateria, która wykorzystując w swoim interesie między innymi wolną...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=4681


Temat: Województwo wileńskie obecnie Litwa
...z pracy na roli, zamieszkiwała zaścianki lub tzw. okolice. Nazw tych używano historycznie dla odróżnienia siedlisk szlacheckich od chłopskich, które były zlokalizowane we wsiach. Po zniesieniu pańszczyzny szlachta zaściankowa została zmuszona do uprawiania ziemi własnymi rękami, skutkiem czego zbliżyła się bardzo do chłopów i zewnętrznie mało czym się różniła od włościan. Pomimo zubożenia i utraty przywilejów w XIX wieku szlachta zagrodowa zachowała w całej pełni poczucie odrębności i "swego klejnotu" czyli herbu. Zubożała, licznie rozrodzona szlachta wywodziła swój rodowód z większych właścicieli ziemskich. Większość szlachty znalazła się w bardzo trudnej sytuacji już w 1800 roku, gdy żądano od nich dowodów legitymacyjnych. Żądanie trudne do spełnienia, bodaj że niemożliwe dla większości drobnej szlachty,...
Źródło: biernacki.fora.pl/a/a,472.html


Temat: Co to są KRESY?
...i klasowemu Polaków, by chłopi chwycili za kosy, widły i sierpy, aby dali „polskim panom nauczkę". I chwycili... W pierwszych paru dniach w okresie przejściowym od rozpadnięcia się struktury władzy polskiego państwa do czasu uformowania się nowej władzy sowieckiej obficie polała się krew w południowo-wschodniej Polsce. Głównymi ofiarami byli: właściciele ziemscy, policjanci, urzędnicy i ich rodziny, służba leśna, szlachta zagrodowa, osadnicy polscy. Szczególnie prześladowano tzw. „wrogów klasowych": ziemiaństwo i bogatych chłopów. Gwałtów dokonywała miejscowa ludność sformowana w oddziały tzw. Milicji, w których oprócz Sowietów i Ukraińców było wielu Żydów. Wstrząsający był koniec Polski na Kresach i sposób, w jaki ten koniec nastąpił podczas pierwszych dni okupacji. Za zachętą władz sowieckich, które...
Źródło: sokal.fora.pl/a/a,57.html


Temat: Unia lubelska, Pacta Conventa, Art. Henrykowskie, folwarki s
...zaczęła coraz częściej sięgać po instytucję liberum veto. W 1633r. Zignorowano protest Jerzego Ossolińskiego, lecz w 1652r. Sięgnął po nie poseł z ziemi trockiej Władysław Siciński. Były to pierwsze obrady zerwane przez liberum veto. Był to moment uznawany w historiografii za początek rządów oligarchii magnackiej. PODZIAŁ SZLACHTY: Średnia posiadała od jednej do kilku wsi. Drobna posiadała wieś z poddanymi chłopami. Szlachta zagrodowa [zaściankowa] była tworzona przez tych, którzy samodzielnie uprawiali ziemię i nie mieli poddanych chłopów. Gołotę tworzyli ludzie legitymujący się szlacheckim rodowodem, lecz nieposiadający ziemi. SEJM WALNY-1493r. W XVIw. Szlachta zdominowała życie gosp. i polit.kraju, czego dowodem było zwołanie szlacheckiego sejmu walnego. Zwoływany był od 1493r.i składał się z 2 izb:poselskiej i...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=4713


Temat: Coś dla miłośników Karpat Wschodnich (i przyległości)
...obalająca wiele mitów propagandowych zarówno polskich jak i ukraińskich. Z jednej strony stwierdzenie, że Akcja Wisła była koniecznościa wynikającą z istniejącej militarnej sytuacji, a z drugiej iż mordy wołyńskie były odpowiedzią UPA na wcześniejsze zabójstwa Ukraińców na Lubelszczyźnie. Wywołała burzę. Obejmuje okres od pierwszych starć ukraińsko-polskich (w Bieszczadach zamordowanie kilkunastu Polaków w Serednim- szlachta zagrodowa) do rozformowania oddziałów OUN-UPA. Oparta jest na dokumentach polskich, ukraińskich, rosyjskich w tym aktach sądowych, dowodach rzeczowych, relacjach, literaturze polskiej i ukraińskiej. Książkę rozpoczyna rodział "Problem ukraiński w II Rzeczypospolitej". Publikacja wywołująca takie emocje została dość szybko sprzedana. Ostatnio na rynku pojawił się dodruk wydany przez Sowa-druk na...
Źródło: 321gory.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=4966


Temat: co mamy w lodowce
...Bo dobre tworzywo tez kosztuje nieprawdaz?... Pieknej wyprawy zazdroszcze i zabieram sie do coraz wiekszego myslenia o naszym ogrodzie w Pl. Na razie czarnych porzeczek ja mrowkow mamy, maliny tez, sliwek dwa piekne drzewa, jablonka i gruszka tez OK. Czeresnie nigdy nie wiemy bo za pozno przyjezdzamy i ptaki obiora. A w Peebes nad rzeczka. dwa drzewa slodkich wisni stoja i gdyby nie to ze sa niczyje to byl juz dawno zawisla z wiadereczkiem... Ach te wiesniaki , chlopy, szlachta zagrodowa... nie wylecze u siebie u mlodego zaszczepic nalezy...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=55196


Temat: Monarchie stanowe i ich instytucje polityczne
...materialne, gdyż w sferze prawnej oparto się na zasadzie równości szlacheckiej. Według stanu majątkowego szlachta dzieliła się na: magnaterią, szlachtę średnią, drobną, zagrodową(zaściankową)i gołotę. Pierwsze cztery kategorie zaliczano do grupy właścicieli ziemskich. Magnateria posiadała przeważnie 10 wsi, szlachta średnia zazwyczaj była jednowioskowa, szlachta drobna miała część wsi z chłopami poddanymi, zaś szlachta zagrodowa, liczne zwłaszcza na Mazowszu, poddanych nie posiadał. Szlachta hołota ziemi nie posiadała ani też jej nie dzierżawiła. O przynależności do stanu szlacheckiego decydowało pochodzenie, przez co szlachta stała się stanem zamkniętym. Prawną formą nabycia szlacheckiego była natomiast nobilitacja, czyli uszlachcenie. Generalnie stan szlachecki był jednolity pod względem prawnym, a obowiązującą zasadą...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=4780


Temat: SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA (poł. XVIII w.)
...ludzi z niższych warstw do stanu szlacheckiego był zapewne jedną z przyczyn tak wielkiej liczebności szlachty w Rzeczypospolitej. Wbrew postępującemu z upływem czasu rozwarstwieniu, wśród szlachty panowała ideologia równościowa. W myśl niej był "szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie", mimo że przedstawiciele majątkowej elity magnatów należeli do najbogatszych ludzi w Europie, bogatszych od niejednego monarchy, a szlachta zagrodowa niczym poza klejnotem, szablą i odmienną świadomością nie różniła się od chłopstwa. Równościowe hasła przysłaniały coraz dalej idące uzależnienie drobnej szlachty, w znacznej części złożonej z analfabetów, od magnackich przywódców. Dotkliwe skutki tego stanu rzeczy dla życia politycznego kraju skłoniły twórców reform Sejmu Czteroletniego do pozbawienia najuboższej szlachty praw...
Źródło: dokument.com.pl/forum/viewtopic.php?t=2083


Temat: Apel Z Okazji 3 Maja
Hmm... Moim zdaniem nasz apel był trochę ciekawszy niż ten z 11 listopada... Przynajmniej przykuliśmy uwagę NIEKTÓRYCH (pierwsze klasy wydawały się zaciekawione Szlachta zagrodowa o czym był w ogóle ten z 11listopada? chyba wtedy byłam zajęta przyklejaniem sobie strugaczek do czoła z pati i z madzią z czego prosty wniosek ze musiało się nam niexle nudzic skoro tak nam biło Nie mam se pytan...najpierw nasz klasowy kierowca pksu mial przemowe, potem jakies dziwne wyjscia byly, nastepnie dumna ekipa wojskowa (której byłem uczestnikiem) komplementowała mogiły przy imitacji ogniska (lampka ), potem...
Źródło: zeromski.ids.bielsko.pl/forum/index.php?showtopic=330


Temat: jestem partnerką/żoną/matką więc mi nie wypada?
...do tego, co człowiek rzeczywiście przeżywał. To się w pewnym stopniu wiąże z tym, o czym była mowa w Zwierzowym wątku o japonkach. Czasy się zmieniły i obecnie prawie juz nie ma "dress code", który przez wieki był ścisle przestrzegany i ludzie ubierali się stosownie do swojej pozycji społecznej i sytuacji. Widząc człowieka mozna było na podstawie jego stroju i nakrycia głowy określić, kim jest. Inaczej ubierali się chłopi, a inaczej szlachta zagrodowa, mimo że ich sytuacja materialna mogla byc podobna. Kobiety z pewnych sfer nosiły kapelusze, a z pewnych - chustki. Panny chodziły z rozpuszczonymi włosami, mężątki już nie... itd.
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=63355


Temat: Przyczyny upadku Rzeczpospolitej Szlacheckiej
...ze względu na stan majątkowy. Najbogatsza była szlachta małopolska, korzystająca z nadań ziemi dokonywanych przez książęta i królów, najuboższa zaś na Mazowszu i Podlasiu, gdzie miała nieduże gospodarstwa i nie posiadała ludności poddanej. W ramach stanu szlacheckiego wytworzyły się grupy: magnateria, do której należały latyfundia ziemskie, szlachta średnia - reprezentowana przez właścicieli jednej lub kilku wsi, szlachta zagrodowa - dysponująca niewielkimi gospodarstwami i szlachta gołota, która utraciła ziemię. Podstawą ekonomicznego utrzymania szlachty były folwarki ziemskie obrabiane przez chłopów zobowiązanych do świadczenia pańszczyzny. W XV-XVI w. szlachta stała się warstwą rządzącą w państwie, była inicjatorem reform ustrojowych, gospodarczych i kulturalnych. Opierając się na wzorach polskich, etapami, od unii...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=4685


Temat: Przywileje szlacheckie
...i niższą szlachtę: a) gołota - zajmowała najniższą pozycję; była to szlachta nie posiadająca ziemi; w XVI w. często żyjąca w miastach i trudniąca się lichwą, kupiectwem lub rzemiosłem, z czasem wstępująca na służbę głównie u magnatów czy u zamożnej szlachty; nie była ona dopuszczana do urzędów ziemskich i funkcji sejmikowych (jednak gdy nabywał lub wydzierżawiał dobra ziemskie, odzyskiwał pełne prawa szlacheckie). 2. szlachta zagrodowa - posiadała niewielki płacheć gruntu i sama uprawiała swa rolę, nie mając podanych; zamieszkiwała szczególnie licznie Mazowsze i Podlasie, a występowała także Wielkopolsce, Małopolsce i na Pomorzu; jej pozycja gospodarcza zbliżała ją do chłopów; płaciła tak jak oni podatki. 3. szlachta średnia - byli to posiadacze od 1 wsi (czy tylko jej części) do kilkunastu; przejawiała ona wielką aktywność...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=4683


Temat: Historia Polski XX w.- wykłady i ćwiczenia
co było na kolokwium? 1. Przyporządkować ludzi do stanowisk (m.in. Starzyński, Pieracki, Kasprzycki) 2. Test wyboru (pytania o daty pozyczki i inne) 3. Podać daty dzienne (powstanie Rady Reg, nawiązanie stosunków dypl. z Litwą, Bitwa nad Bzurą, powstanie OWP) 4. Wytłumaczyć pojęcia: nożyce cen, szlachta zagrodowa, kadzichłopi, Młodzież Wszechpolska 5. Dopasować nazwy orgaznizacji i partii do mniejszości nar i podac ich pełne nazwy (Bund, Hromada, Rytas i inne) 6 Dwie opisówki: I rząd pułkowników, działalność Sejmu Ustawodawczego 1919-1922 PS. K-M miała nam coś zakomunikować na końcu, ale ja wyszedłem wcześniej. Mógłby ktoś napisać o co chodziło?
Źródło: politology.fora.pl/a/a,556.html